วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/7/2558 ประจำวันนี้ 1 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/7/2558 ประจำวันนี้ 1 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  9.14 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,687.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,712.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,620.01 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,812.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 30/6/2558 ประจำวันนี้ 30 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 30/6/2558 ประจำวันนี้ 30 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,687.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,712.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,620.01 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,812.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/6/2558 ประจำวันนี้ 29 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/6/2558 ประจำวันนี้ 29 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 29 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.18 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,712.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,737.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,642.75 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,837.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/6/2558 ประจำวันนี้ 27 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/6/2558 ประจำวันนี้ 27 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 27 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,687.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,712.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,620.01 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,812.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/6/2558 ประจำวันนี้ 26 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/6/2558 ประจำวันนี้ 26 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 26 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,687.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,712.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,620.01 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,812.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/6/2558 ประจำวันนี้ 25 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/6/2558 ประจำวันนี้ 25 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 25 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,687.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,712.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,620.01 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,812.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/6/2558 ประจำวันนี้ 24 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/6/2558 ประจำวันนี้ 24 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 24 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.23 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,687.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,712.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,620.01 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,812.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 23/6/2558 ประจำวันนี้ 23 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 23/6/2558 ประจำวันนี้ 23 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 23 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.16 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,712.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,737.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,642.75 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,837.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/6/2558 ประจำวันนี้ 22 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/6/2558 ประจำวันนี้ 22 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.25 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,750.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,775.00  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  44,680.65 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,875.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 20/6/2558 ประจำวันนี้ 20 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 20/6/2558 ประจำวันนี้ 20 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 20 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.00 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,762.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,787.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,692.02 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,887.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 19/6/2558 ประจำวันนี้ 19 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 19/6/2558 ประจำวันนี้ 19 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 19 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.29 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,762.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,787.50  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,692.02 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,887.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 18/6/2558 ประจำวันนี้ 18 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 18/6/2558 ประจำวันนี้ 18 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 18 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.19 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,700.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,725.00  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,631.38 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,825.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ