วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/8/2558 ประจำวันนี้ 1 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/8/2558 ประจำวันนี้ 1 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 1 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,512.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,537.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,445.67 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,637.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 31/7/2558 ประจำวันนี้ 31 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 31/7/2558 ประจำวันนี้ 31 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 31 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  9.19 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,500.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,525.00  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,434.30 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,625.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/7/2558 ประจำวันนี้ 29 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/7/2558 ประจำวันนี้ 29 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,512.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,537.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,445.67 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,637.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 28/7/2558 ประจำวันนี้ 28 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 28/7/2558 ประจำวันนี้ 28 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,500.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,525.00  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,434.30 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,625.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/7/2558 ประจำวันนี้ 27 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/7/2558 ประจำวันนี้ 27 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,512.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,537.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,445.67 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,637.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/7/2558 ประจำวันนี้ 25 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/7/2558 ประจำวันนี้ 25 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 25 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  9.02 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,525.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,550.00  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,460.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,650.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/7/2558 ประจำวันนี้ 24 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/7/2558 ประจำวันนี้ 24 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  10.23 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,475.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,500.00  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,411.56 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,600.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 23/7/2558 ประจำวันนี้ 23 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 23/7/2558 ประจำวันนี้ 23 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  10.12 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,512.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,537.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,445.67 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,637.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/7/2558 ประจำวันนี้ 22 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/7/2558 ประจำวันนี้ 22 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  10.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,475.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,500.00  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,411.56 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,600.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/7/2558 ประจำวันนี้ 21 ก.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/7/2558 ประจำวันนี้ 21 ก.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ณ เวลา  9.14 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,500.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,525.00  บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,434.30 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,625.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ