วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 31/10/2558 ประจำวันนี้ 31 ต.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 31/10/2558 ประจำวันนี้ 31 ต.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 31 ตุลาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,812.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,837.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,741.29 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,937.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/10/2558 ประจำวันนี้ 30 ต.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/10/2558 ประจำวันนี้ 30 ต.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 30 ตุลาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,825.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,850.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,756.45 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,950.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/10/2558 ประจำวันนี้ 29 ต.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/10/2558 ประจำวันนี้ 29 ต.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 29 ตุลาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,912.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,937.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,839.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ  5,037.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/10/2558 ประจำวันนี้ 27 ต.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/10/2558 ประจำวันนี้ 27 ต.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 27 ตุลาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,875.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,900.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,805.72 บาท
ราคาขาย สลึงละ  5,000.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/10/2558 ประจำวันนี้ 26 ต.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/10/2558 ประจำวันนี้ 26 ต.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 26 ตุลาคม 2558  ณ เวลา  9.26 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,912.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,937.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,839.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ  5,037.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/10/2558 ประจำวันนี้ 22 ต.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/10/2558 ประจำวันนี้ 22 ต.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 22 ตุลาคม 2558  ณ เวลา  9.28 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,912.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,937.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,839.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ  5,037.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/10/2558 ประจำวันนี้ 21 ต.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/10/2558 ประจำวันนี้ 21 ต.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 21 ตุลาคม 2558  ณ เวลา  9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,912.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,937.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,839.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ  5,037.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ