วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/12/59 ประจำวันนี้ 30 ธ.ค. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/12/59 ประจำวันนี้ 30 ธ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ เวลา 12.23 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 4,912.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 4,937.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,824.67 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,062.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/12/59 ประจำวันนี้ 23 ธ.ค. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/12/59 ประจำวันนี้ 23 ธ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ เวลา 9.28 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 4,812.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 4,837.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,726.13 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 4,962.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 21/12/59 ประจำวันนี้ 21 ธ.ค. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 21/12/59 ประจำวันนี้ 21 ธ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 4,825.00 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 4,850.00 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,737.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 4,975.00 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 20/12/59 ประจำวันนี้ 20 ธ.ค. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 20/12/59 ประจำวันนี้ 20 ธ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ เวลา 9.24 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 4,825.00 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 4,850.00 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,737.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 4,975.00 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น