วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/2/59 ประจำวันนี้ 1 มิ.ย. 59

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/2/59 ประจำวันนี้ 1 มิ.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ เวลา 9.26 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,125.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,150.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,033.12 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,275.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/5/59 ประจำวันนี้ 31 พ.ค. 59

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/5/59 ประจำวันนี้ 31 พ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 9.30 น. 
รับซื้อ สลึงละ  5,021.75 บาทราคาขาย สลึงละ 5,262.50 บาท  ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,112.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,137.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,021.75 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,262.50 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/5/59 ประจำวันนี้ 30 พ.ค. 59

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/5/59 ประจำวันนี้ 30 พ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 9.23 น.  


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,087.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,112.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  4,995.22 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,237.50 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/5/59 ประจำวันนี้ 28 พ.ค. 59

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/5/59 ประจำวันนี้ 28 พ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 9.10 น.  


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,112.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,137.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,021.75 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,262.50 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/5/59 ประจำวันนี้ 27 พ.ค. 59

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/5/59 ประจำวันนี้ 27 พ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 10.40 น.  


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,125.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,150.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,033.12 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,275.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/5/59 ประจำวันนี้ 26 พ.ค. 59

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/5/59 ประจำวันนี้ 26 พ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 9.25 น.  


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,175.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,200.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,082.39 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,325.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/5/59 ประจำวันนี้ 25 พ.ค. 59

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/5/59 ประจำวันนี้ 25 พ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 10.50 น.  


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,175.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,200.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,082.39 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,325.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั