วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/11/60 ประจำวันนี้ 24 พ.ย. 60

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง  (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/11/60 ประจำวันนี้ 24 พ.ย. 60

ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 9.26 น. 


ทองรูปพรรณ 1 สลึง 96.5%

ราคารับซื้อ สลึงละ 4,885.31 บาท 

ราคาขาย สลึงละ 5,125.00 บาท  

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น


ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/11/60 ประจำวันนี้ 23 พ.ย. 60

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง  (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/11/60 ประจำวันนี้ 23 พ.ย. 60

ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 9.26 น. 


ทองรูปพรรณ 1 สลึง 96.5%

ราคารับซื้อ สลึงละ 4,885.31 บาท 

ราคาขาย สลึงละ 5,125.00 บาท  

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น


ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 21/11/60 ประจำวันนี้ 21 พ.ย. 60

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง  (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 21/11/60 ประจำวันนี้ 21 พ.ย. 60

ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 9.20 น. 


ทองรูปพรรณ 1 สลึง 96.5%

ราคารับซื้อ สลึงละ 4,873.94 บาท 

ราคาขาย สลึงละ 5,112.50 บาท  

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น


ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ