วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/3/60 ประจำวันนี้ 31 มี.ค.60

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/3/60 ประจำวันนี้ 31 มี.ค.60

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ เวลา 9.13 น.  

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 44,957.32 บาท 

ราคาขาย สลึงละ 5,200.00 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด     

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น


ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2560 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/1/60 ประจำวันนี้ 26 ม.ค.60

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2560 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/1/60 ประจำวันนี้ 26 ม.ค.60

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ เวลา 11.40 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 4,975.00 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,000.00 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,885.31 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,125.00 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/12/59 ประจำวันนี้ 30 ธ.ค. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/12/59 ประจำวันนี้ 30 ธ.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ เวลา 12.23 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 4,912.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 4,937.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,824.67 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,062.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น