วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.02 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,637.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,662.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,570.74
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,762.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.25 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,625.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,650.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,559.37
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,750.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.41 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,625.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,650.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,559.37
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,750.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,637.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,662.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,570.74
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,762.50 บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.18 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,625.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,650.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,559.37
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,750.00 บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.22 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,625.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,650.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,559.37
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,750.00 บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.11 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,625.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,650.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,559.37
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,750.00 บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.43 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,637.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,662.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,570.74
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,762.50 บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  10.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,675.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,700.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,608.60
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,800.00 บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้  18 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  10.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,637.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,662.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,570.74
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,762.50 บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 17/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 17/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้  17 กุมภาพันธ์ 2558 กัน


 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  10.03 น.ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,725.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,750.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,657.91
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,850.00 บาท


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 16/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 16/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้  16 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.23 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,737.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,762.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,669.28
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,862.50  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 14/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 14/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้  14 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.08 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,737.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,762.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,669.28
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,862.50  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 13/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 13/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้  13 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.26 น.ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,725.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,750.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,657.91
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,850.00  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 12/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 12/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้  12 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.51 น.ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,712.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,737.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,642.75
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,837.50  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง 11/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 1 สลึง 11/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.51 น.ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,762.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,787.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,692.02
บาท
ราคาขาย สลึงละ  
4,887.50  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ