วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 เมษายน 2558 กัน (1/4/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 1 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 เมษายน 2558 กัน (1/4/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 1 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.22 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,562.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,587.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 กัน (31/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 31 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 กัน (31/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 31 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.50 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,550.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28 มีนาคม 2558 กัน (28/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 28 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28 มีนาคม 2558 กัน (28/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 28 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.10 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,612.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,637.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,544.21
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,737.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 มีนาคม 2558 กัน (27/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 27 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 มีนาคม 2558 กัน (27/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 27 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.12 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,612.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,637.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,544.21
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,737.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 มีนาคม 2558 กัน (26/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 26 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 มีนาคม 2558 กัน (26/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 26 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.22 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,600.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,625.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,532.84
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,725.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 มีนาคม 2558 กัน (25/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 25 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 มีนาคม 2558 กัน (25/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 25 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.19 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,562.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,587.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 มีนาคม 2558 กัน (24/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 24 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 มีนาคม 2558 กัน (24/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 24 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.23 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,550.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 มีนาคม 2558 กัน (23/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 23 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 มีนาคม 2558 กัน (23/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 23 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.25 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,550.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 มีนาคม 2558 กัน (21/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 21 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 มีนาคม 2558 กัน (21/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 21 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.14 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,550.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 กัน (20/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 20 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 กัน (20/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 20 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.24 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,525.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,650.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,559.37
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,750.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19 มีนาคม 2558 กัน (19/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 19 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19 มีนาคม 2558 กัน (19/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 19 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.24 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,525.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,650.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,559.37
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,750.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18 มีนาคม 2558 กัน (18/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 18 มี.ค.58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18 มีนาคม 2558 กัน (18/3/2558) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร ประจำวันนี้ 18 มี.ค.58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.22 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,475.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,500.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,411.56
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,600.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ