วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/5/2558 ประจำวันนี้ 1 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/5/2558 ประจำวันนี้ 1 พ.ค. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.29 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,612.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,637.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,544.21
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,737.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 30 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 30/4/2558 ประจำวันนี้ 30 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 30 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 30/4/2558 ประจำวันนี้ 30 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  11.40 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,650.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,675.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,582.11
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,775.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/4/2558 ประจำวันนี้ 29 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/4/2558 ประจำวันนี้ 29 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.26 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,650.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,675.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,582.11
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,775.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/4/2558 ประจำวันนี้ 27 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/4/2558 ประจำวันนี้ 27 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.17 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,550.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/4/2558 ประจำวันนี้ 25 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/4/2558 ประจำวันนี้ 25 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.01 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,537.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,562.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,472.20
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,662.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/4/2558 ประจำวันนี้ 24 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/4/2558 ประจำวันนี้ 24 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,562.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,587.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 23/4/2558 ประจำวันนี้ 23 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 23/4/2558 ประจำวันนี้ 23 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.15 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,537.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,562.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,472.20
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,662.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/4/2558 ประจำวันนี้ 22 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/4/2558 ประจำวันนี้ 22 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.14 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,587.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,612.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,521.47
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,712.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/4/2558 ประจำวันนี้ 21 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/4/2558 ประจำวันนี้ 21 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,600.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,510.10
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,700.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 20/4/2558 ประจำวันนี้ 20 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 20/4/2558 ประจำวันนี้ 20 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.26 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,600.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,625.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,532.84
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,725.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 18/4/2558 ประจำวันนี้ 18 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 18/4/2558 ประจำวันนี้ 18 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ  1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.00 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,600.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,625.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,532.84
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,725.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 17 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 17/4/2558 ประจำวันนี้ 17 เม.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 17 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 17/4/2558 ประจำวันนี้ 17 เม.ย. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.18 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,587.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,612.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,521.47
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,712.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง

ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ