วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/6/2558 ประจำวันนี้ 1 มิ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/6/2558 ประจำวันนี้ 1 มิ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 1 มิถุนายน 2558  ณ เวลา  9.16 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,737.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,762.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,707.18
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,900.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 30/5/2558 ประจำวันนี้ 30 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 30/5/2558 ประจำวันนี้ 30 พ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา  9.16 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,725.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,750.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,657.91
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,850.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/5/2558 ประจำวันนี้ 29 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/5/2558 ประจำวันนี้ 29 พ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา  9.24 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,725.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,750.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,657.91
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,850.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 28/5/2558 ประจำวันนี้ 28 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 28/5/2558 ประจำวันนี้ 28 พ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.16 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,737.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,762.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,707.18
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,900.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/5/2558 ประจำวันนี้ 27 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/5/2558 ประจำวันนี้ 27 พ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.18 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,737.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,762.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,707.18
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,900.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/5/2558 ประจำวันนี้ 26 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/5/2558 ประจำวันนี้ 26 พ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,775.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,800.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,707.18
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,900.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 23/5/2558 ประจำวันนี้ 23 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 23/5/2558 ประจำวันนี้ 23 พ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.00 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,762.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,787.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,692.02
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,887.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/5/2558 ประจำวันนี้ 22 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/5/2558 ประจำวันนี้ 22 พ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.36 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,750.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,775.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,680.65
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,875.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/5/2558 ประจำวันนี้ 21 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/5/2558 ประจำวันนี้ 21 พ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.24 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,787.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,812.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,718.55
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,912.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 20/5/2558 ประจำวันนี้ 20 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 20/5/2558 ประจำวันนี้ 20 พ.ค. 58


 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,775.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,800.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,707.18
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,900.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 19/5/2558 ประจำวันนี้ 19 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 19/5/2558 ประจำวันนี้ 19 พ.ค. 58


 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.21 น.ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,812.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,837.50  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,741.29
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,937.50 บาท


วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 18/5/2558 ประจำวันนี้ 18 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 18/5/2558 ประจำวันนี้ 18 พ.ค. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.12 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,850.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,756.45
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,950.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 16/5/2558 ประจำวันนี้ 16 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 16/5/2558 ประจำวันนี้ 16 พ.ค. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.13 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,850.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,756.45
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,950.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 15/5/2558 ประจำวันนี้ 15 พ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 15/5/2558 ประจำวันนี้ 15 พ.ค. 58

 
เช็คราคาทองคำ1สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  ณ เวลา  10.00 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 4,850.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,756.45
บาท
ราคาขาย สลึงละ 
4,950.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ