วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/9/2558 ประจำวันนี้ 1 ก.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/9/2558 ประจำวันนี้ 1 ก.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 1 กันยายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,800.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,825.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,729.92 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,925.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 31/8/2558 ประจำวันนี้ 31 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 31/8/2558 ประจำวันนี้ 31 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 31 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,787.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,812.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,718.55 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,912.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/8/2558 ประจำวันนี้ 29 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/8/2558 ประจำวันนี้ 29 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 29 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  9.01 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,787.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,812.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,718.55 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,912.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 28/8/2558 ประจำวันนี้ 28 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 28/8/2558 ประจำวันนี้ 28 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 28 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  9.32 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,762.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,787.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,692.02 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,887.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/8/2558 ประจำวันนี้ 27 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 27/8/2558 ประจำวันนี้ 27 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 27 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,737.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,762.50 บาท
a
ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,669.28 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,862.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/8/2558 ประจำวันนี้ 26 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/8/2558 ประจำวันนี้ 26 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 26 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,775.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,800.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,707.18 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,900.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/8/2558 ประจำวันนี้ 25 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/8/2558 ประจำวันนี้ 25 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  9.48 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,837.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,862.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,767.82 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,962.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/8/2558 ประจำวันนี้ 24 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/8/2558 ประจำวันนี้ 24 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  11.10 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,762.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,787.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,692.02 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,887.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/8/2558 ประจำวันนี้ 22 ส.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/8/2558 ประจำวันนี้ 22 ส.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 22 สิงหาคม 2558  ณ เวลา  9.00 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,862.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,887.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,790.56 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,987.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ