วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/10/2558 ประจำวันนี้ 1 ต.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 1/10/2558 ประจำวันนี้ 1 ต.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ณ เวลา  9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,787.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,812.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,718.55 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,912.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/9/2558 ประจำวันนี้ 29 ก.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 29 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 29/9/2558 ประจำวันนี้ 29 ก.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 29 กันยายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,862.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,887.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,790.56 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,987.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/9/2558 ประจำวันนี้ 26 ก.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 26 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 26/9/2558 ประจำวันนี้ 26 ก.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 26 กันยายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,875.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,900.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,805.72 บาท
ราคาขาย สลึงละ  5,000.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/9/2558 ประจำวันนี้ 25 ก.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 25 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 25/9/2558 ประจำวันนี้ 25 ก.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 25 กันยายน 2558  ณ เวลา  9.14 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,912.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,937.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,839.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ  5,037.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/9/2558 ประจำวันนี้ 24 ก.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 24 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 24/9/2558 ประจำวันนี้ 24 ก.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 24 กันยายน 2558  ณ เวลา  10.15 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,850.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,875.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,779.19 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,975.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/9/2558 ประจำวันนี้ 22 ก.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 22 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 22/9/2558 ประจำวันนี้ 22 ก.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 22 กันยายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,800.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,825.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,729.92 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,925.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/9/2558 ประจำวันนี้ 21 ก.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 21 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 21/9/2558 ประจำวันนี้ 21 ก.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 21 กันยายน 2558  ณ เวลา  12.44 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,800.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,825.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,729.92 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,925.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 19/9/2558 ประจำวันนี้ 19 ก.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง วันที่ 19 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึงเท่าไร 19/9/2558 ประจำวันนี้ 19 ก.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้

เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้  วันที่ 19 กันยายน 2558  ณ เวลา  9.07 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,775.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,800.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,707.18 บาท
ราคาขาย สลึงละ  4,900.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ