วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/12/2558 ประจำวันนี้ 1 ธ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/12/2558 ประจำวันนี้ 1 ธ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 1 ธันวาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,525.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,550.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,460.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,650.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/11/2558 ประจำวันนี้ 30 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/11/2558 ประจำวันนี้ 30 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,475.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,500.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,411.56 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,600.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/11/2558 ประจำวันนี้ 28 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/11/2558 ประจำวันนี้ 28 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,487.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,512.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,422.93 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,612.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/11/2558 ประจำวันนี้ 27 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/11/2558 ประจำวันนี้ 27 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,525.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,550.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,460.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,650.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/11/2558 ประจำวันนี้ 26 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/11/2558 ประจำวันนี้ 26 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,525.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,550.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,460.83 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,650.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/11/2558 ประจำวันนี้ 25 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/11/2558 ประจำวันนี้ 25 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,550.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,575.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,483.57 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,675.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/11/2558 ประจำวันนี้ 24 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/11/2558 ประจำวันนี้ 24 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,537.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,562.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,472.20 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,662.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/11/2558 ประจำวันนี้ 23 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/11/2558 ประจำวันนี้ 23 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,537.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,562.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,472.20 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,662.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 21/11/2558 ประจำวันนี้ 21 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 21/11/2558 ประจำวันนี้ 21 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,600.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,510.10 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,700.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 20/11/2558 ประจำวันนี้ 20 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 20/11/2558 ประจำวันนี้ 20 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,600.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,510.10 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,700.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 19/11/2558 ประจำวันนี้ 19 พ.ย. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 19/11/2558 ประจำวันนี้ 19 พ.ย. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,600.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,510.10 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,700.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ