วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/12/2558 ประจำวันนี้ 30 ธ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/12/2558 ประจำวันนี้ 30 ธ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 ธันวาคม 2558  ณ เวลา  9.23 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,562.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,587.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,494.94 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,687.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/12/2558 ประจำวันนี้ 29 ธ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/12/2558 ประจำวันนี้ 29 ธ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 ธันวาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,562.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,587.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,494.94 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,687.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/12/2558 ประจำวันนี้ 28 ธ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/12/2558 ประจำวันนี้ 28 ธ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 ธันวาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,562.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,587.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,494.94 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,687.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/12/2558 ประจำวันนี้ 26 ธ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/12/2558 ประจำวันนี้ 26 ธ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 ธันวาคม 2558  ณ เวลา  9.02 น.

องคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,600.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,510.10 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,700.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/12/2558 ประจำวันนี้ 25 ธ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/12/2558 ประจำวันนี้ 25 ธ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 ธันวาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

องคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,575.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,600.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,510.10 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,700.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/12/2558 ประจำวันนี้ 24 ธ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/12/2558 ประจำวันนี้ 24 ธ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 ธันวาคม 2558  ณ เวลา  9.16 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,562.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,587.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,494.94 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,687.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/12/2558 ประจำวันนี้ 23 ธ.ค. 58

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/12/2558 ประจำวันนี้ 23 ธ.ค. 58

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 ธันวาคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,562.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,587.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,494.94 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,687.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครับ