วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/3/59 ประจำวันนี้ 1 มี.ค. 59

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/3/59 ประจำวันนี้ 1 มี.ค. 59


 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 1 มีนาคม 2558  ณ เวลา  10.00 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,212.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,237.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,135.45 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,337.50 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ดวิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/2/59 ประจำวันนี้ 29 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/2/59 ประจำวันนี้ 29 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.13 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,162.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,187.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,086.18 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,287.50 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/2/59 ประจำวันนี้ 27 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/2/59 ประจำวันนี้ 27 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.13 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,150.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,175.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,074.81 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,275.00 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/2/59 ประจำวันนี้ 26 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/2/59 ประจำวันนี้ 26 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.23 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,200.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,225.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,124.08 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,325.00 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/2/59 ประจำวันนี้ 25 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/2/59 ประจำวันนี้ 25 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.19 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,187.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,212.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,112.71 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,312.50 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/2/59 ประจำวันนี้ 24 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/2/59 ประจำวันนี้ 24 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  11.00 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,162.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,187.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,086.18 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,287.50 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/2/59 ประจำวันนี้ 23 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/2/59 ประจำวันนี้ 23 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  10.00 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,112.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,137.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,036.91 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,237.50 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 20/2/59 ประจำวันนี้ 20 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 20/2/59 ประจำวันนี้ 20 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.12 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,150.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,175.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,074.81 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,275.00 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 19/2/59 ประจำวันนี้ 19 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 19/2/59 ประจำวันนี้ 19 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.15 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,150.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,175.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,074.81 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,275.00 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 18/2/59 ประจำวันนี้ 18 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 18/2/59 ประจำวันนี้ 18 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.20 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,062.50 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,087.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,987.64 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,187.50 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 17/2/59 ประจำวันนี้ 17 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 17/2/59 ประจำวันนี้ 17 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.53 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,050.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,075.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,987.64 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,187.50 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 16/2/59 ประจำวันนี้ 16 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 16/2/59 ประจำวันนี้ 16 ก.พ. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.53 น.
ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,025.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,050.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,953.53 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,150.00 บาท

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั