วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/8/59 ประจำวันนี้ 1 ส.ค. 59

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/8/59 ประจำวันนี้ 1 ส.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 10.10 น.  


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,525.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,550.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,427.28 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,675.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
 

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/7/59 ประจำวันนี้ 30 ก.ค. 59

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/7/59 ประจำวันนี้ 30 ก.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 9.10 น.  


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,525.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,550.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,427.28 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,675.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
 

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/7/59 ประจำวันนี้ 29 ก.ค. 59

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/7/59 ประจำวันนี้ 29 ก.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 10.53 น.  


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,512.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,537.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,412.12 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,662.50 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
 

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/7/59 ประจำวันนี้ 27 ก.ค. 59

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/7/59 ประจำวันนี้ 27 ก.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 9.30 น.  


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,450.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,475.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,351.48 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,600.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
 

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/7/59 ประจำวันนี้ 26 ก.ค. 59

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/7/59 ประจำวันนี้ 26 ก.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 11.32 น.  


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,450.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,475.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,351.48 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,600.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
 

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/7/59 ประจำวันนี้ 23 ก.ค. 59

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/7/59 ประจำวันนี้ 23 ก.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 9.19 น.  


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,462.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,487.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,362.85 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,612.50 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
 

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น