วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/8/59 ประจำวันนี้ 31 ส.ค. 59

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/8/59 ประจำวันนี้ 31 ส.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,375.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,400.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,279.47 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,525.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
  


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/8/59 ประจำวันนี้ 30 ส.ค. 59

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/8/59 ประจำวันนี้ 30 ส.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,400.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,302.21 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,550.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
  


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/8/59 ประจำวันนี้ 27 ส.ค. 59

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/8/59 ประจำวันนี้ 27 ส.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.18 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,412.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,437.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ 5,313.58 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,562.50 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
  


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/8/59 ประจำวันนี้ 26 ส.ค. 59

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/8/59 ประจำวันนี้ 26 ส.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.22 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,400.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,302.21 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,550.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
  


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/8/59 ประจำวันนี้ 25 ส.ค. 59

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/8/59 ประจำวันนี้ 25 ส.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.25 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,425.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,450.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,328.74 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,575.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
  


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/8/59 ประจำวันนี้ 24 ส.ค. 59

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/8/59 ประจำวันนี้ 24 ส.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,462.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,487.50 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ  5,362.85 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,612.50 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 
  


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น