วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 30 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/9/59 ประจำวันนี้ 30 ก.ย. 59

วันที่ 30 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/9/59 ประจำวันนี้ 30 ก.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.25 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,412.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,437.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,313.58 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,562.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/9/59 ประจำวันนี้ 29 ก.ย. 59

วันที่ 29 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/9/59 ประจำวันนี้ 29 ก.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 29 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.24 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,412.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,437.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,313.58 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,562.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 28 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/9/59 ประจำวันนี้ 28 ก.ย. 59

วันที่ 28 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/9/59 ประจำวันนี้ 28 ก.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.21 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,412.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,437.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,313.58 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,562.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 27 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/9/59 ประจำวันนี้ 27 ก.ย. 59

วันที่ 27 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/9/59 ประจำวันนี้ 27 ก.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 27 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.21 น. 


ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,450.00 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,475.00 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,351.48 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,600.00 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น