วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/11/59 ประจำวันนี้ 1 พ.ย. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/11/59 ประจำวันนี้ 1 พ.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 ณ เวลา 13.00 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,275.00 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,300.00 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,169.56 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,412.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/10/59 ประจำวันนี้ 31 ต.ค. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/10/59 ประจำวันนี้ 31 ต.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,262.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,287.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,169.56 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,412.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/10/59 ประจำวันนี้ 29 ต.ค. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/10/59 ประจำวันนี้ 29 ต.ค. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.22 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,262.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,287.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,169.56 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,412.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/10/59 ประจำวันนี้ 27 ต.ค. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/10/59 ประจำวันนี้ 27 ต.ค. 59


ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.21 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,237.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,262.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,143.03 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,387.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น