วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 22/11/59 ประจำวันนี้ 22 พ.ย. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน  2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 22/11/59 ประจำวันนี้ 22 พ.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน  2559 ณ เวลา 10.00 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,087.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,112.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,995.22 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,237.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 19/11/59 ประจำวันนี้ 19 พ.ย. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน  2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 19/11/59 ประจำวันนี้ 19 พ.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน  2559 ณ เวลา 9.20 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,087.50 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,112.50 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,995.22 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,237.50 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 18/11/59 ประจำวันนี้ 18 พ.ย. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 18/11/59 ประจำวันนี้ 18 พ.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 ณ เวลา 9.20 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,075.00 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,100.00 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 4,983.85 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,475.00 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 17/11/59 ประจำวันนี้ 17 พ.ย. 59

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 17/11/59 ประจำวันนี้ 17 พ.ย. 59

ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2559 ณ เวลา 9.17 น. 

ราคาดังกลาทองคำแท่ง 96.5%  
ราคาซื้อ สลึงละ 5,125.00 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,150.00 บาท
 

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,033.12 บาท 
ราคาขาย สลึงละ 5,275.00 บาท  
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น