วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/2/59 ประจำวันนี้ 1 ก.พ. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/2/59 ประจำวันนี้ 1 ก.พ. 59


 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เวลา  9.25 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,712.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,737.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,642.75 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,837.50 บาท


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/1/2559 ประจำวันนี้ 30 ม.ค. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/1/2559 ประจำวันนี้ 30 ม.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 มกราคม 2558  ณ เวลา  9.17 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,700.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,725.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,631.38 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,825.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/1/2559 ประจำวันนี้ 29 ม.ค. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/1/2559 ประจำวันนี้ 29 ม.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 มกราคม 2558  ณ เวลา  9.13 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,700.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,725.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,631.38 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,825.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/1/2559 ประจำวันนี้ 28 ม.ค. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/1/2559 ประจำวันนี้ 28 ม.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 มกราคม 2558  ณ เวลา  9.13 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,725.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,750.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,657.91 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,850.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/1/2559 ประจำวันนี้ 27 ม.ค. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 27/1/2559 ประจำวันนี้ 27 ม.ค. 59


 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 27 มกราคม 2558  ณ เวลา  9.13 น.ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,725.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,750.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,657.91 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,850.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/1/2559 ประจำวันนี้ 26 ม.ค. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/1/2559 ประจำวันนี้ 26 ม.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 มกราคม 2558  ณ เวลา  10.39 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,712.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,737.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,642.75 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,837.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/1/2559 ประจำวันนี้ 25 ม.ค. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/1/2559 ประจำวันนี้ 25 ม.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 25 มกราคม 2558  ณ เวลา  9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,662.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,687.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,593.48 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,787.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/1/2559 ประจำวันนี้ 23 ม.ค. 59

ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/1/2559 ประจำวันนี้ 23 ม.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้


21เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 มกราคม 2558  ณ เวลา  9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 4,662.50 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,687.50 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  4,593.48 บาท
ราคาขาย สลึงละ 4,787.50 บาท

วิเคราะห์ราคาทอง
ช่วงนี้ราคาทองคำจะผันผวนสักเล็กน้อย และจะมีทรงๆ ตัวอยู่บ้าง เราจะคอยติดตามราคาทองคำกันอย่างใกล้ชิด


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั