วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/3/59 ประจำวันนี้ 31 มี.ค. 59

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 31/3/59 ประจำวันนี้ 31 มี.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 31 มีนาคม 2558  ณ เวลา 9.17 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,100.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,125.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,036.91 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,237.50 บาท 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
  

 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 30 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/3/59 ประจำวันนี้ 30 มี.ค. 59

วันที่ 30 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 30/3/59 ประจำวันนี้ 30 มี.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 30 มีนาคม 2558  ณ เวลา 9.17 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,150.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ
5,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ  5,074.81 บาท
ราคาขาย สลึงละ
5,275.00 บาท
 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/3/59 ประจำวันนี้ 29 มี.ค. 59

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 29/3/59 ประจำวันนี้ 29 มี.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 29 มีนาคม 2558  ณ เวลา 10.01 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,075.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคา

รับซื้อ สลึงละ 5,002.80 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,200.00 บาท 

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ดวิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/3/59 ประจำวันนี้ 28 มี.ค. 59

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/3/59 ประจำวันนี้ 28 มี.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 28 มีนาคม 2558  ณ เวลา 9.25 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,050.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,075.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
 

ราคารับซื้อ สลึงละ 4,976.27 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,175.00 บาท 

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 


ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 26 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/3/59 ประจำวันนี้ 26 มี.ค. 59

วันที่ 26 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 26/3/59 ประจำวันนี้ 26 มี.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 26 มีนาคม 2558  ณ เวลา 9.17 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,075.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,002.80 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,200.00 บาท 

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/3/59 ประจำวันนี้ 25 มี.ค. 59

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 25/3/59 ประจำวันนี้ 25 มี.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 มีนาคม 2558  ณ เวลา 9.24 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,075.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,002.80 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,200.00 บาท 

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 24 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/3/59 ประจำวันนี้ 24 มี.ค. 59

วันที่ 24 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 24/3/59 ประจำวันนี้ 24 มี.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 24 มีนาคม 2558  ณ เวลา 9.24 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,075.00 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,002.80 บาท
ราคาขาย สลึงละ 5,200.00 บาท 

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 23 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/3/59 ประจำวันนี้ 23 มี.ค. 59

วันที่ 23 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 23/3/59 ประจำวันนี้ 23 มี.ค. 59

 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 23 มีนาคม 2558  ณ เวลา 11.20 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,100.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,125.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,036.91 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,237.50 บาท 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 22 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 22/3/59 ประจำวันนี้ 22 มี.ค. 59

วันที่ 22 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 22/3/59 ประจำวันนี้ 22 มี.ค. 59


 
ราคาทองคำ1สลึงวันนี้
ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้
เปิดราคาทองคำ 1 สลึง วันนี้ (ราคาทอง 25 สตางค์ ) วันที่ 22 มีนาคม 2558  ณ เวลา 9.25 .

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ สลึงละ 5,125.00 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,150.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ สลึงละ 5,052.07 บาท

ราคาขาย สลึงละ 5,250.00 บาท 
ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคา อาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น
 

ต้องการดู เช็คราคาและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด  ราคาทองคำ 25 สตางค์ วันนี้ ที่นี่ครั